Odborné poradenstvo v oblasti úpravy vody

Naše skúsenosti z viac ako desaťročného pôsobenia na trhu využívame pri riešení jednoduchých i zložitejších prípadoch úpravy vody.

Vypracujeme Vám návrh kompletnej úpravy vody, pozostávajúci z vytypovania zariadení s príslušenstvom, montážneho materiálu, samotnej montáže, ošetrenia systému ochranným prípravkov a návrhom servisnej zmluvy, na základe vlastných meraní (celková tvrdosť, karbonátová tvrdosť, vodivosť, koloidný index) vlastností konkrétnej vstupnej vody a na základe Vašich technických podkladov (objem systému, výkon kotla, výkon chladiacich veží, potreba zmäkčenej vody, miesto inštalácie zariadení na úpravu vody).

Neváhajte nás kontaktovať »