Servis zariadení na úpravu vody

Kvôli správnej a bezpečnej prevádzke všetkých zariadení na úpravu vody s cieľom predchádzať možným poruchám a zničeniu zariadení odporúčame minimálne dvakrát ročne kompletný servis formou servisnej zmluvy. Rozsah prác pozostáva z podrobnej vizuálnej a fyzickej kontroly všetkých dielov zariadenia, predovšetkým dielov podliehajúcich opotrebeniu, kontroly tesnosti, vyčistenia, premazania, prípadnej výmeny opotrebovaných častí, kontroly správnosti nastavených parametrov a funkčnosti zariadení.

Súčasťou servisu je i kontrola koncentrácie dávkovaných ochranných prípravkov.

Rozsah servisných prác pri zmäkčovacom zariadení

Rozsah servisných prác pri filtračnom zariadení

Rozsah servisných prác pri dávkovacom zariadení

Rozsah servisných prác pri zariadení reverznej osmózy

Rozsah servisných prác pri odsoľovacom zariadení