Naši klienti

Rozvody TÚV

Hotel Wili Tatranská Lomnica 1998
mesto Bytča 1996
mesto Stará Turá 1996
mesto Žilina 1997
Tremex (bytovka v TN) 2008

Rozvody ÚK a kotle

mesto Trebišov 1996
mesto Nové Mesto nad Váhom 1998
mesto Krupina 1996
mesto Martin 1996
mesto Detva 1997
pošta Liptovský Mikuláš 1997
Wertheim Ltd Modra 1998, 2000
Honntrem Krupina 1999
Coca Cola Lúka nad Váhom 2000
Bytový podnik Harmanec 2001
Dopravný závod Pôšt 2001
Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica Bratislava 2002
Fakultná nemocnica Martin 2002
Fermas Slovenská Ľupča 2003
Texwascher Trebišov 2003
HTS Service Center Slovakia s. r. o. 2007
Amylum Slovakia spol. s r.o. 2007, 2008
Tremex (kotolňa v bytovke v TN) 2008
Dom opatrovateľskej služby Stará Turá 2008
Podjavorinské výrobné družstvo Stará Turá 2008
Hammerl Aviation Laundryservices s. r. o. Malacky 2010
CWS-boco Service Center Slovensko s. r. o. Bratislava 2010

Výmenníky tepla a rýchloohrevy vody

Chirana Prema a.s. Stará Turá 1996
Obal Vogel and NOOT Nové Mesto nad Váhom 1997
TEES s. r. o. Trenčín 1998
Byttherm s.r.o. Bánovce nad Bebravou 1998
Bardejovské kúpele a.s. Bardejov 1997
Energobyt s. r. o. Rimavská Sobota 1997
Bytový podnik Myjava 1996
Autoservis Stará Turá 1997
Technotur Stará Turá 1997
Wertheim Ltd. Modra 1999
Bytový podnik Nové Mesto nad Váhom 1999
Henkel Nové Mesto nad Váhom 2000
Svamm Myjava 2001
Byttherm Bánovce nad Bebravou 2001
Obchodný dom Dargov Košice 2001
Palma Tumys Nové Mesto nad Váhom 2001, 2002, 2003
Krajský úrad Trenčín 2003
TSÚ Piešťany 2003
Heineken Slovensko 2003
Kraft Food Slovakia a.s. Bratislava 2005
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Leopoldov 2006, 2008