Ošetrenie vody

Na väčšine územia Slovenskej republiky je voda s vysokou celkovou tvrdosťou, ktorú určuje obsah vápnika a horčíka vo vode a ktorá spôsobuje usadzovanie vodného kameňa na stenách potrubí. Tenšie i hrubšie nánosy vodného kameňa vplývajú na prenos tepla a veľkosť prietoku. Mäkká voda zase spôsobuje korodovanie kovových potrubí.

Aby sa predišlo tvorbe vodného kameňa a korodovaniu, odporúča sa aplikácia ochranných prípravkov z rady Waterdos, ktoré stabilizujú celkovú tvrdosť, vytvárajú ochranné vrstvy zabraňujúce korózii a prípravky na ničenie biologického života vo vode. Samotné prípravky majú navyše i sanačný účinok, ktorý spôsobuje postupné uvoľňovanie usadených nánosov a ich nasledovné možné odfiltrovanie na filtroch.