Chemické čistenie

Látky obsiahnuté vo vode spôsobujú v systémoch rozvodu vody ako napr. vykurovacích, chladiacich alebo klimatizačnej technike usadzovanie hrdze, vodného kameňa, organické znečistenie, usadzovanie olejov a tukov. Na stenách potrubí dochádza k zníženiu prestupu tepla, v samotných systémoch dochádza v dôsledku zužovanie prierezu potrubí k tlakovým stratám a znižovaniu prietoku. Toto všetko má rozhodujúci vplyv na prevádzku systémov chladiacich veží, kondenzátorov, práčok vzduchu, výmenníkov tepla a vykurovacích kotlov. Následkom toho je znížený výkon zariadení, zvýšená spotreba energie, poruchy alebo zničenie zariadení. Riešením tejto situácie je chemické vyčistenie vodných systémov špeciálnymi chemickým prípravkami z rady Acidcleaner.

Ponúkame čistenie potrubí z ocele, ušľachtilej ocele, medi, zliatin medi, pozinkovaných potrubí, pochrómovaných potrubí, hliníka, zliatin hliníka a šedej liatiny.